کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان 98 – 99

کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان 98 پس از انجام فرایند مربوط به ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان هر یک از داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام کرده اند لازم است قبل از حضور در جلسه آزمون سنجش هوش کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند . با توجه به […]