زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان 98

زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان 98 مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌ پژوهان جوان زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان را اعلام کرد. به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، زمان برگزاری سنجش هوش برای دانش […]