سایت تیزهوشان ششم به هفتم – سایت هوش مدیو

hoosh.medu.ir سایت تیزهوشان ششم به هفتم و استعدادهای درخشان : مدارس تیزهوشان از جهاتی با مدارس عادی متفاوت است ، ویژگی هایی که این مدارس را از مدارس عادی متمایز می کند عبارتنداز اینکه، مدارس تیزهوشان از اتلاف وقت دانش آموزان پیشگیری کرده و باعث می شود استعدادهای دانش آموزان به صورت مثبت شکوفا شود. […]